Rozmowa z Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Jackiem Namieśnikiem

Rozmowa z Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jackiem Namieśnikiem, prof. zw. PG.
Prof. Jacek Namieśnik został wybrany na kadencję 2016–2020 i jest 40 Rektorem w historii Politechniki Gdańskiej.
długość materiału: 5:12
lub
na kanale YouTube Telewizji TASK

Prof. Jacek Namieśnik jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, ma na swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe. Jest autorem lub współautorem ponad 630 artykułów, 13 patentów, promotorem przeszło 59 prac doktorskich, a w kierowanej przez niego katedrze pracuje 11 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 9 profesorów tytularnych (dane z 2014).
Od 50 lat związany jest z Politechniką Gdańską i Wydziałem Chemicznym, którego jest absolwentem. W latach 1990-1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996-2002 i 2005-2012 – dziekanem, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. Dodatkowo od pięciu kadencji jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2007 roku – jego przewodniczącym. Od 2007 roku jest też członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.rektorjn_01