Materiały zarejestrowane podczas szkolenia JUNIPER 2012 w październiku 2012 w Centrum Informatycznym TASK w Gdańsku