Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Politechnika Gdańska

nowy budynek Wydziału ETI – IIIp.
ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk
tel. (+48) 58 347-24-11
fax. (+48) 58 347-10-06

email: office@task.gda.pl

web: tv.task.gda.pl