Materiały zarejestrowane podczas I Pomorskiego Spotkania Użytkowników systemu Siemens NX w dniu 27 września 2012 w siedzibie Centrum Informatycznego TASK w Gdańsku.