W dniach 8-10 września 2014 odbyła się siódma Konferencja Naukowa: INFOBAZY 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja – organizowana tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej. Konferencja organizowana była pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej.