I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX – cz. 3

I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX – część 3 – Zagadnienia techniczne – prowadzi Michał Marcinowski.

Spotkanie odbyło się w związku z wdrożeniem zaawansowanego oprogramowania CAD/CAM/CAE firmy Siemens Industry Software.


długość materiału:   37:01

27 września 2012 pod patronatem Centrum Informatycznego TASK, odbyło się spotkanie mające na celu prezentację możliwości wykorzystania zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE Siemens NX, dostępnego bezpłatnie dla wszystkich pracowników oraz studentów instytucji akademickich Trójmiasta.
Zainicjowano także pomysł zbudowania platformy wymiany doświadczeń pomiędzy akademickimi i przemysłowymi użytkownikami zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego.