I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX – cz. 2

I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX – część 2 – Prezentacja projektu badawczo-edukacyjnego Siemens Industry Software – prowadzi Ryszard Ostrowski.

Spotkanie odbyło się w związku z wdrożeniem zaawansowanego oprogramowania CAD/CAM/CAE firmy Siemens Industry Software.


długość materiału:   23:11

27 września 2012 pod patronatem Centrum Informatycznego TASK, odbyło się spotkanie mające na celu prezentację możliwości wykorzystania zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE Siemens NX, dostępnego bezpłatnie dla wszystkich pracowników oraz studentów instytucji akademickich Trójmiasta.
Zainicjowano także pomysł zbudowania platformy wymiany doświadczeń pomiędzy akademickimi i przemysłowymi użytkownikami zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego.