Inauguracja Roku Akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych – 2016/2017

Trzecia Inauguracja Roku Akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych – 2016/2017
The Third Inauguration of the Academic Year of the Interdisciplinary Polar Studies – 2016/2017

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences in Sopot

18 października 2016 / 18th October 2016
Godz. 10.30 / 10.30 AM

długość materiału: 49:09

1. Rozpoczęcie / Opening
2. Powitanie / Welcome – Prof. Dr Janusz Pempkowiak – Dyrektor, Instytut Oceanologii PAN
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Centrum / Report from the Head of the Centre – Prof. Jacek A. Jania
4. Wystąpienie / Address – Prof. Dr. Jon Ove Hagen – Chair, International Scientific Committee
5. Wystąpienie przedstawiciela doktorantów / Address by the representative of PhD students
6. Wykład inauguracyjny / Invited Inauguration Lecture “Heat vs. freshwater – on exchanges between Arctic and Subpolar Atlantic Ocean in a changing climate” – Prof. Dr. Ursula Schauer, Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
długość materiału: 46:46

7. Zakończenie / Wrap up20161018_iopan_01