Wydziałowe inauguracje roku akademickiego na PG

Na dziewięciu Wydziałach Politechniki Gdańskiej, nowy rok akademicki rozpoczęło 4847 studentów na studiach stacjonarnych I stopnia, oraz 442 na studiach niestacjonarnych I stopnia.
W bieżącym semestrze pierwszy rok studiów II stopnia rozpoczęło 425 osób (stacjonarne) oraz 342 (niestacjonarne).
Wszyscy przyjęci na I i II stopień: 6056, w tym 2335 kobiety.
O przyjęcie na PG ubiegało się łącznie 30628 kandydatów.
długość materiału: 3:20

Łączna liczba studentów Politechniki Gdańskiej I i II stopnia to ponad 23 tys.