Platforma KASKADA – Rozwój Platformy KASKADA i budowa biblioteki usług aplikacyjnych

Superkomputerowa Platforma Kontekstowej Analizy Strumieni Danych Multimedialnych do Identyfikacji Wyspecyfikowanych Obiektów lub Niebezpiecznych Zdarzeń to zaawansowana usługa pozwalająca na pozyskanie, przetworzenie i przeanalizowanie danych multimedialnych dla wyspecjalizowanych aplikacji wspomagających różne dziedziny.

długość materiału:   20:58

Strumienie multimedialne używane są w wielu dziedzinach, takich jak monitorowanie ulic, stadionów czy dworców, a także w badaniach medycznych. Platforma KASKADA dostarcza nowych rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie tego typu danymi oraz dokonanie ich analizy.

Platforma KASKADA dostępna jest na superkomputerze Galera w Centrum Informatycznym TASK i umożliwia różnego typu analizy strumieni multimedialnych. Innowacyjnym podejściem jest zrównoleglenie tej analizy dla wielu źródeł danych i zapewnienie przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Po przeprowadzaniu analizy, przetwarzane strumienie są na bieżąco transmitowane do aplikacji zewnętrznych. Fakt o wystąpieniu w nich wyspecyfikowanych zdarzeń czy obiektów może być sygnalizowany odpowiednim instytucjom przez system powiadomień, np. pocztę elektroniczną.

Prezentacja miała miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt MAYDAY EURO 2012; prezentacja zadań zrealizowanych w ramach Platformy KASKADA – Superkomputerowej platformy kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń.

Konferencja odbyła się 28 stycznia 2013, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.