Platforma KASKADA – relacja z konferencji podsumowującej projekt MAYDAY EURO 2012

Relacja z konferencji podsumowującej projekt MAYDAY EURO 2012. Skrót wszystkich wystąpień prezentujących platformę badawczą KASKADA dostępną na superkomputerze Galera w Centrum Informatycznym TASK. 


długość materiału:   8:45

Projekt MAYDAY EURO 2012 dobiegł końca. Celem projektu było opracowanie platformy badawczej KASKADA dostępnej na superkomputerze Galera, która pozwala na kontekstową analizę strumieni danych multimedialnych.

Platforma KASKADA - prof. Henryk Krawczyk

Na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja, na której członkowie projektu przedstawili swoje dokonania. Prelegenci opisali poszczególne fazy projektu i zaprezentowali stworzone aplikacje: MedEye, ROZ oraz Sowi.

Platforma KASKADA - prof. Andrzej Czyżewski