Platforma KASKADA – konferencja podsumowująca projekt MAYDAY EURO 2012

Konferencja podsumowująca projekt MAYDAY EURO 2012: Platforma KASKADA – Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń odbyła się 28 stycznia 2013, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Potężna platforma badawcza KASKADA umożliwiająca efektywne zarządzanie i analizę różnego typu danych, powstała na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu MAYDAY EURO 2012. Równolegle trwała praca nad trzema aplikacjami: do zdalnego monitoringu; wspomagania badań medycznych oraz ochrony własności intelektualnej, czyli system antyplagiatowy.

Podczas konferencji zademonstrowano możliwości praktycznego wykorzystania platformy KASKADA, oraz podsumowane zostały efekty ponad trzyletniej pracy zespołu pod kierunkiem prof. Henryka Krawczyka.

Platforma KASKADA – Konferencja podsumowująca projekt MAYDAY EURO 2012 - Krawczyk

Platforma KASKADA dostępna jest na superkomputerze Galera w Centrum Informatycznym TASK. Jej innowacyjne znaczenie polega na możliwości równoległego przetwarzania danych z wielu źródeł i przetwarzania ich w czasie rzeczywistym. Cechuje ją również wysoka niezawodność, co przekłada się na jakość otrzymywanych wyników. Usługi działające w ramach platformy KASKADA charakteryzują się niskim współczynnikiem możliwości utracenia danych.

Platforma KASKADA – Konferencja podsumowująca projekt MAYDAY EURO 2012 - uczestnicy

KASKADA pozwala znacznie zredukować wysiłek programistów, bo zapewnia im możliwość wykorzystania szerokiego spektrum funkcji wytwarzanych w przetwarzaniu multimediów. Operacje takie jak efektywna transmisja danych, obsługa formatów kodowania strumieni audiowizualnych czy monitorowanie wykonania usług realizowane są automatycznie, co wyraźnie upraszcza architekturę tworzonej aplikacji.

Platforma KASKADA – Konferencja podsumowująca projekt MAYDAY EURO 2012 - goście

Ulepszony model przetwarzania uwzględnia dodatkowo możliwość wykorzystania usług już istniejących, zgromadzonych w repozytorium platformy KASKADA. Tworzenie nowych scenariuszy analizy danych przy pomocy gotowych, przetestowanych komponentów znacząco skraca czas potrzebny na wdrożenie nowej aplikacji.

Platforma KASKADA – Konferencja podsumowująca projekt MAYDAY EURO 2012 - aplikacja

Projekt MAYDAY EURO 2012. Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń – był realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej kwotą ponad 16 mln zł.

Uwaga!
Wszystkie materiały dotyczące tej konferencji można zobaczyć pod tym linkiem.