Platforma KASKADA – System Ochrony Własności Intelektualnej

SowiDocs to innowacyjny system wspierający proces identyfikacji podobieństw w dokumentach cyfrowych. Wysoka wydajność systemu wsparta mocą obliczeniową superkomputera Galera oraz rozwinięta funkcjonalność systemu połączona z nowoczesnym interfejsem użytkownika stanowi silne wsparcie dla procesów mających na celu ochronę praw autorskich w dokumentach cyfrowych.

długość materiału:   34:13

Prezentacja miała miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt MAYDAY EURO 2012; prezentacja zadań zrealizowanych w ramach Platformy KASKADA – Superkomputerowej platformy kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń.

Konferencja odbyła się 28 stycznia 2013, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.