Konferencja BAŁTYK 2015 – Robert Osiński

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 2: Klimat i cyrkulacja wód Bałtyku.
Robert Osiński, Jaromir Jakacki – Instytut Oceanologii PAN : Warstwa górna a warstwa głębinowa – dwa reżimy cyrkulacji wód w Morzu Bałtyckim.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01