Konferencja BAŁTYK 2015 – Waldemar Walczowski

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 2: Klimat i cyrkulacja wód Bałtyku.
Waldemar Walczowski, Agnieszka Beszczyńska–Muller, Daniel Rak, Piotr Wieczorek – Instytut Oceanologii PAN : Zjawisko słonych wlewów z Morza Północnego do Bałtyku.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01