Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosław Miętus

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 2: Klimat i cyrkulacja wód Bałtyku.
Mirosław Miętus – Uniwersytet Gdański : Współczesne zmiany klimatu i zagrożenia z nimi związane w basenie Morza Bałtyckiego.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01