Konferencja BAŁTYK 2015 – Marek Moszyński

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Marek Banaszkiewicz, Marek Moszyński – Polska Agencja Kosmiczna : Możliwości wykorzystania satelitów Sentinel programu Copernicus do monitorowania Bałtyku.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01