Konferencja BAŁTYK 2015 – Jerzy Bolałek

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 3: Monitoring i zagrożenia chemiczne Bałtyku.
Jerzy Bolałek, Dorota Burska, Bożena Graca, Katarzyna Łukawska – Matuszewska – Uniwersytet Gdańsk : Fosfor w środowisku Bałtyku.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01