Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosława Ostrowska

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Mirosława Ostrowska – Instytut Oceanologii PAN : Satelitarny monitoring środowiska Bałtyku – geneza i możliwości.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01