All About Economy Film Meeting Gdańsk

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w dniach 6 – 8 listopada 2017, zorganizował polsko-szwajcarskie spotkania z filmami poruszające zagadnienia związane z problematyką gospodarczą, etyki biznesu, CSR, przedsiębiorczości, zarządzania, rynków finansowych itp.
Inicjatywa ta skierowana była nie tylko do studentów i naukowców, ale wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonomiczną.
długość materiału: 4:49

Trzydniowa impreza odbyła się w ramach 25–lecia WZiE.