106 Kawiarnia Naukowa – 30.11.2017

106 Kawiarnia Naukowa.

prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański): Małe jest piękne czyli fascynujący świat biopolimerów.

Zapowiedź relacji:

W roku 1670 znany kupiec tekstylny z holenderskich Delft a optyk i naukowiec z zamiłowania, Antoni van Leeuwenhoek, kierując się ciekawością a zapewne również protestanckim perfekcjonizmem umieścił na szkiełku skonstruowanego przez siebie nowego przyrządu optycznego nazwanego później mikroskopem kroplę wody. „W wodzie nie może być niczego poza wodą” – pomyślał – i przyłożył oko do soczewki przyrządu. Przed jego oczami otworzył się fascynujący a nieznany wcześniej świat miniaturowych żywych istot. Umieszczając pod mikroskopem krew, cieniutkie skrawki liści, skrzydło muchy stwierdził, że wszystkie są zbudowane z mniejszych powtarzających się części, które nazwał komórkami.

Po około 347 latach od odkrycia mikroorganizmów przez van Leeuwenhoeka, Joachim Frank, Richard Henderson oraz Jacques Dubochet dokonali kolejnego przełomu: udało im się „zobaczyć” białka w niemalże „naturalnym” środowisku komórki. Aby to osiągnąć, mikroskop optyczny trzeba było zastąpić mikroskopem elektronowym, badany obiekt zamrozić a obraz złożyć z użyciem skomplikowanych programów komputerowych.

W czasie wykładu zostaną pokazane w skrócie metody badania struktur biocząsteczek, łącznie ze wspomnianą mikroskopią krioelektronową, teoretyczne metody modelowania ich struktur oraz podstawy fascynującej architektury białek, kwasów nukleinowych i wielocukrów, które przekładają się na strukturę takich materiałów jak jedwab, włókna roślinne i zwierzęce i drewno a także są podstawą funkcjonowania organizmów żywych. Zostanie również poruszone fascynujące zagadnienie samoorganizacji cząsteczek biopolimerów, która umożliwia tworzenie zorganizowanych struktur zarówno w obrębie pojedynczych cząsteczek jak i ich konglomeratów.

Skrót relacji:

długość materiału: 14:36

Prof. Józef Adam Liwo urodził się 15 kwietnia 1960 roku w Gdańsku. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Gdańsku. Będąc uczniem szkoły średniej został trzykrotnie jednym z laureatów ogólnopolskich Olimpiad Chemicznych. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1979 rozpoczął studia chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim, z którym związał swoją karierę naukową, uzyskując tytuł magistra chemii w roku 1983, stopień doktora nauk chemicznych w roku 1989, doktora habilitowanego w roku 1997, tytuł profesora w roku 2001 oraz przechodząc wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego. Od roku 1999 kieruje Pracownią Modelowania Molekularnego na Wydziale Chemii UG. W latach 1990-1992 odbył staż podoktorski w Cornell University (USA), w grupie prof. Harolda A. Scheragi, jednego z pionierów badania struktury białek metodami teoretycznymi, z którym cały czas współpracuje. Staż ten ukierunkował jego dalszą działalność naukową. Jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych i współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (USA, Korea Południowa, Chiny, Szwecja, Włochy). Jest autorem ponad 200 prac naukowych, które były cytowane ponad 4000 razy. Za swoją pracę został trzykrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a w roku 2013 otrzymał z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prestiżowe subsydium „Mistrz” dla wybitnych profesorów.

Zainteresowania naukowe prof. Liwo skupiają się na badaniu struktury oraz dynamiki biopolimerów kluczowych do funkcjonowania komórki: białek, kwasów nukleinowych i wielocukrów metodami teoretycznymi. Celem tych badań jest poznanie i zrozumienie mechanizmów organizowania się biomolekuł w złożone struktury, które są podstawą architektury żywych komórek i funkcjonowania maszynerii komórkowej.

Pełna relacja:

długość materiału: 85:47
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.