Uroczystość Jubileuszu 25-lecia podpisania Porozumienia TASK

3 listopada 1993 zawarto porozumienie pomiędzy Rektorami uczelni Trójmiasta oraz Dyrektorami instytutów badawczych PAN, a także dwóch instytutów resortowych w celu budowy wspólnej sieci komputerowej Regionu Gdańskiego o nazwie Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK).
W porozumieniu tym podkreślono również potrzebę organizacji wspólnie finansowanego merytorycznego ośrodka informatycznego zlokalizowanego na terenie Politechniki Gdańskiej. Politechnika Gdańska uzyskała pełnomocnictwo do reprezentowania w tym zakresie interesów wszystkich sygnatariuszy Porozumienia w celu organizacji takiego ośrodka oraz pozyskiwania funduszy na realizację całego przedsięwzięcia.