110 Kawiarnia Naukowa – 26.04.2018

110 Kawiarnia Naukowa w Sopocie.

prof. UG, dr hab. Beata Grobelna (Uniwersytet Gdański): „Nanotechnologia w przemyśle kosmetycznym – nadzieja czy zagrożenie?”


Zapowiedź relacji:

W ostatniej dekadzie olbrzymią popularność zyskują produkty, które w swoim składzie mają surowce w skali nano. Zapewne wielu konsumentów zastanawia się co to są za surowce oraz czy ich wprowadzenie zarówno do produktów kosmetycznych jak i spożywczych nie zagrozi ich zdrowiu. Na to oraz inne pytania związane z wykorzystaniem nanotechnologii postaram się odpowiedzieć podczas tego wykładu.
Nanotechnologia to nauka zajmująca się obiektami, których rozmiar mieści się w granicach od 1 do 100 nm. To właśnie dzięki zastosowaniu nanotechnologii można uzyskać materiał o odmiennych właściwościach fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych w porównaniu do materiału otrzymanego w skali makro. Dzięki mocnemu rozdrobnieniu dostępne są na rynku m.in. nowe skuteczniejsze leki oraz kosmetyki, dobre farby antykorozyjne, następuje również miniaturyzacja urządzeń elektronicznych. Firmy przemysłowe wydają miliony dolarów na badania naukowe. Np. koncern kosmetyczny L’Oreal opracował technologię otrzymywania nowych pigmentów w skali nano, które zastosował w cieniach do powiek, a efekt uzyskany po ich zastosowaniu jest efektem trójwymiarowym.


Prof. Beata Grobelna studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) ukończyła w 1993. Stopnie naukowe doktora (1998) i doktora habilitowanego (2014) nauk chemicznych uzyskała na tym samym wydziale. Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła studia podyplomowe z kosmetologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (2008). Odbyła staż w Center for Commercialization of Fluorescence Technologies at the University of North Texas (USA, 2011).
Na Wydziale Chemii UG była pełnomocnikiem dziekana do spraw współpracy z pracodawcami (2009–2016). W latach 2007–2015 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Od grudnia 2013 roku jest kierownikiem Pracowni Chemii i Analityki Kosmetyków, a od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Chemii do spraw kształcenia i rozwoju.
Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii chemicznej. Zajmuje się otrzymywaniem nowych materiałów hybrydowych nieorganicznych oraz organiczno-nieorganicznych w formie litej oraz nanowarstw domieszkowanych jonami lantanowców, w tym związkami o znaczeniu biologicznym. Interesuje się też otrzymywaniem nanocząstek metali szlachetnych (srebra, złota, miedzi) i wykorzystaniem ich w inżynierii materiałowej, spektroskopii oraz kosmetologii. Jest współautorką ponad 50 publikacji oraz ponad 150 wystąpień na konferencjach i sympozjach naukowych. Wygłosiła ponad 30 wykładów na zaproszenie różnych instytucji. Została czterokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora UG, w tym dwukrotnie indywidualną. Za działalność dydaktyczną w roku 2011 otrzymała nagrodę im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszego nauczyciela UG.
Interesuję się kulturą Afganistanu oraz tańcem nowoczesnym. W wolnych chwilach jeździ na rowerze oraz rolkach, uprawia turystykę górską.


Pełna relacja:


Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.