Święto Gdańskiej Nauki 2017

Święto Gdańskiej Nauki 2017 odbywało się pod hasłem „GDAŃSK SIĘ UCZY…”.
Jest organizowaną cyklicznie imprezą, odkrywającą pasję do szeroko rozumianej nauki wśród wszystkich pokoleń oraz przypomina o dorobku naukowym wybitnych gdańskich naukowców jak Jan Heweliusz, Daniel Fahrenheit, czy Artur Schopenhauer.
W wydarzenie to zaangażowanych jest wielu partnerów, którzy wszystkim żądnym poszerzania swoich umiejętności i wiedzy proponują swoją bogatą ofertę. Jak zawsze, również Politechnika Gdańska uczestniczyła ze swoją ofertą w Święcie Gdańskiej Nauki.
długość materiału: 3:06

W 2017 roku Święto Gdańskiej Nauki trwało w dniach od 28 stycznia do 4 lutego.