Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 3 – Jarosław Włodarczyk

Heweliusz 2011 logoTemat: Libracja Księżyca: od pierwszych doniesień do Heweliusza. 

Jan Heweliusz jako pierwszy przedstawił efekty optycznej libracji Księżyca – na trzech dużych mapach, opublikowanych w jego dziele Selenographia: sive, Lunae descriptio (1647). Bardziej szczegółowe badania tego zjawiska opisał Heweliusz w traktacie De motu Lunae libratorio (1654), wydanym w postaci listu dedykowanego włoskiemu matematykowi i filozofowi Giovanniemu Battiście Ricciolemu, S.J. Libracja widocznej tarczy Księżyca była jednak obserwowana przed Heweliuszem. W wystąpieniu tym zostaną przedyskutowane wszystkie znane źródła i prace, które traktowały o libracji Księżyca przed ukazaniem się dzieł Heweliusza.


materiał w języku angielskimJęzyk angielski, czas trwania: 30:11

 

Jarosław Włodarczyk (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw; UMCS, Lublin):

Libration of the Moon: From the First Reports to Hevelius

Johannes Hevelius was the first to portray the effects of the optical libration of the Moon in three major maps published in his Selenographia: sive, Lunae descriptio (1647). Later the detailed studies of this phenomenon Hevelius described in the treatise De motu Lunae libratorio (1654), which was published as a letter dedicated to the Italian mathematician and philosopher Giovanni Battista Riccioli, S.J. However, the libration of lunar apparent disc was known earlier. This paper will survey all known sources and works which dealt with the libration of the Moon before the publication of Hevelius’s works.