Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 2 – Felix Lühning

Heweliusz 2011 logoTemat: Rekonstrukcja obserwatorium Jana Heweliusza – nieco szczegółów. 

Obserwatorium Heweliusza zostało niemal całkowicie zniszczone w pożarze w roku 1679. W wystąpieniu zostanie wskazana dokładna lokalizacja obserwatorium, jak również zostaną podane szczegółowe informacje o jego rozmiarach, uzyskane na podstawie analizy rycin w dziełach Heweliusza oraz rekonstrukcji fasad domów, których nie strawił ogień i które pozostawały niezidentyfikowane aż do ostatecznego zniszczenia w 1945 roku. Do analizy historycznych zdjęć zostaną zastosowane metody obrazowania perspektywicznego, co pozwoli zrekonstruować graficznie konstrukcję we właściwej skali i co ujawni pewne zaskakujące fakty o jej rozmiarach.


materiał w języku angielskimJęzyk angielski, czas trwania: 32:56

 Felix Lühning (Archenhold Observatory, Berlin):

The Reconstruction of Johannes Hevelius’s Observatory – a Piece of Circumstantial Evidence

Hevelius’s observatory was almost completely destroyed by a fire in 1679. The paper presents a precise localisation and improved information on the dimensions of the construction, based on graphic representations in the books of Hevelius and in the reconstructed storefronts of the houses which did survive the fire and remained unrecognized until their final demolition in 1945. Methods of perspective display are applied to historic photographs and the author’s own graphical reconstructions are developed. As a result, a to-scale reconstruction of Hevelius’s observatory is presented along with some surprising facts about its dimensions.