Konferencja CD NIWA – wykłady

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji – Konferencja „Rozwój umiejętności cyfrowych”.

Konferencja podsumowująca działania w ramach jedynego w Polsce Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dniach 10-11 grudnia 2015.

Chronologiczny zapis wykładów i wystąpień podczas konferencji:

1. Otwarcie Konferencji „Rozwój umiejętności cyfrowych”, podsumowującej działania w ramach jedynego w Polsce Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).

2. Wystąpienie dr inż. Jerzego Proficza, kierownika Działu Projektów i Aplikacji Informatycznych w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

3. Wystąpienie prof. Henryka Krawczyka, kierownika projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), rektora Politechniki Gdańskiej.

4. Praca zespołów wirtualnych – dr Beata Krawczyk-Bryłka.

5. Prezentacja Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej – dr inż. Jacek Lebiedź, dr. inż. Mariusz Szwoch. 

6. Społeczność CD NIWA – wytworzone aplikacje oraz efekty konkursów – dr Agnieszka Popławska. 

7. Czy można oszukać system antyplagiatowy? – Andrzej Sobecki.

8. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego – droga ku otwartości – Leszek Szafrański. 

9. Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dominika Czyżak

10. Otwarta nauka na Politechnice Gdańskiej – dr Tomasz Boiński

11. Współpraca systemu POL-on w zakresie parametryzacji wydziałów – wykład towarzyszący konferencji CD NIWA – dr Olaf Gajl.

12. Transformacja systemów uczelnianych w kontekście Otwartej Nauki – prof. Marek Niezgódka

13. Rozmowa z gośćmi specjalnymi konferencji CD NIWA, prof. Markiem Niezgódką oraz dr Olafem Gajlem.