151. urodziny równań Maxwella

Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w 151 rocznicę ogłoszenia przez Jamesa Clerka Maxwella efektów swoich badań, zorganizowało już po raz drugi wydarzenie pod nazwą „151. urodziny równań Maxwella”. Ceremonię rozpoczął wykład prof. Ryszarda Barczyńskiego, prodziekana ds. współpracy i rozwoju Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej pt.: „Świat po Maxwellu, czyli jak pozbywano się drutu”. Następnie zostały wręczone wyróżnienia dla studentów, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w ramach zagadnienia „pól i fal elektromagnetycznych” w roku akademickim 2014/2015. Na zakończenie urodzin Maxwella na wszystkich czekała niespodzianka.
długość materiału: 2:09

Równania Maxwella są uważane za jeden z największych przełomów w historii fizyki. Maxwell dokonał unifikacji oddziaływań elektrycznych i magnetycznych, to znaczy udowodnił, że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska – elektromagnetyzmu.
Wprowadzone przez niego w 1861 roku cztery równania Maxwella pokazały, że pole elektryczne i magnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością światła w postaci fali. Doprowadziło go to do wniosku, że światło jest falą elektromagnetyczną.