Zgazowanie węgla – nowa technologia energetyczna

Przewiduje się, że w drugiej połowie XXI wieku zasoby ropy naftowej będą na wyczerpaniu, a dostęp do gazu ziemnego znacznie ograniczony. Nieunikniony będzie w związku z tym powrót do szerokiego wykorzystania najbardziej zasobnego na świecie kopalnego surowca energetycznego, jakim jest węgiel, który z powrotem nabiera znaczenia także jako surowiec dla przemysłu chemicznego.
Rozwój nowych technologii węglowych związany jest nie tyl­ko z oczekiwaniami zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez produkty otrzymane z węgla, ale także istotną ro­lę odgrywa możliwość osiągnięcia lepszej efektywności ekonomi­cznej przy coraz ostrzejszych wymaganiach środowiskowych.

Zapowiedź:

Zgazowanie węgla to proces wysokotemperaturowej konwersji węgla do gazu przy użyciu czynnika zgazowującego (np. pary wodnej, tlenu, wodoru, dwutlenku węgla) dla wysoko-efektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej.

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej w ramach Seminarium Wydziałowego zorganizował wykład na temat :  „Zgazowanie węgla – kierunki rozwoju technologicznego”, który wygłosił dr hab. inż. Marek Ściążko (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze)

W czasie wykładu przedstawione zostały następujące zagadnienia:
– stan aktualny zastosowania technologii zgazowania
– kierunki badawczo-rozwojowe (procesy, reaktory)
– termodynamiczne aspekty konwersji węgla – entalpia tworzenia
– kinetyka reakcji pirolizy i zgazowania – metody izokonwersyjne.

Cały wykład:


długość materiału:   61:50