XIII Bałtycki Festiwal Nauki

To już trzynasta edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki, imprezy popularnonaukowej organizowanej przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz inne pomorskie instytucje związane z nauką. Festiwal jest adresowany do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża i regionu, niezależnie od wieku i wykształcenia.


długość materiału: 3:32

Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Ma na celu zwrócenie społecznej uwagi na wartość i przydatność badań prowadzonych w licznych laboratoriach i instytucjach naukowych.
W każdej edycji festiwalu szczególny nacisk kładziony jest na przedstawienie miejsca, jakie zajmuje morze w badaniach naukowych i wartościach, jakie Bałtyk ma dla regionu.

Previous article

WyKOMBnuj mOst