Rozmowa z prof. Ewą Klugmann-Radziemską

W nawiązaniu do akcji „Dziewczyny na Politechniki” prezentujemy rozmowę z prof. Ewą Klugmann-Radziemską, prodziekan ds. rozwoju, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.


długość materiału:   5:10

Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. nadzw. PG jest kobietą o imponującym doświadczeniu zawodowym.

Jest Prodziekanem ds. rozwoju Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, kieruje Katedrą Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, która zajmuje się badaniami w zakresie: zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw, możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych, opracowania procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych oraz opon samochodowych, a także monitoringu warunków meteorologicznych, a w szczególności pomiaru i akwizycji danych: natężenia i składowych promieniowania słonecznego, temperatury powietrza, temperatury obciążonego modułu fotowoltaicznego.

Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych i referatów konferencyjnych oraz 7 książek i skryptów.

Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska jest laureatką Konkursu Mistrz Techniki Pomorza 2012/2013 w kategorii innowacyjnych rozwiązań technicznych za „Zintegrowany moduł fotowoltaiczny z kolektorem ciepła słonecznego”.

Niektóre pozostałe osiągnięcia ostatnich lat:

· Złoty Medal w konkursie INNOWACJE 2012 na 8. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji za: nowe baterie słoneczne z organicznych związków chemicznych
· Srebrny Medal konkursu INNOWACJE 2011 na 7. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji za: Dekadowy fotodetektor promieniowania elektromagnetycznego na bazie związków molekularnych i polimerów półprzewodnikowych
· Złoty Medal na 6. Targach TECHNICON – INNOWACJE 2010 za: Technologię recyklingu ogniw fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu
· Medal na 5.Targach TECHNICON – INNOWACJE 2009 za: Hydrocyklon do rozdziału substancji płynnych w przepływie
· Medal na 4.Targach TECHNICON – INNOWACJE 2008 za: Proekologiczne paliwo do napędu silników: biopaliwo, wytworzone w skali półtechnicznej z nasion rzepaku