Rozmowa z prof. Antonim Nowakowskim

Profesor Antoni Nowakowski jest jednym z założycieli Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Od początku lat 90 – tych, wraz z swoim zespołem, pracował nad stworzeniem i konsekwentnym rozbudowywaniem sieci. Jest świadkiem najważniejszych wydarzeń z historii TASKu i skarbnicą wiedzy na temat rozwiązań technologicznych przez lata stosowanych w Centrum Informatycznym.


długość materiału:   12:21

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) to miejsce tworzenia i dostarczania najwyższej jakości zasobów superkomuterowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej dla środowiska naukowo-akademickiego, biznesowego oraz szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego.

Previous article

Bałtycki Festiwal Nauki 2014