Projekt CD NIWA

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Politechniki Gdańskiej to projekt ukierunkowany na współdziałanie nauki z biznesem. W ramach projektu tworzą się profesjonalne zespoły badawcze, a efektem ich pracy będą innowacyjne aplikacje. Podstawowym narzędziem, które umożliwi realizowanie projektu jest superkomputer Tryton, zainstalowany w Centrum Informatycznym TASK.


długość materiału: 3:51

Supernowoczesne Centrum Doskonałości świadczy swoim użytkownikom kompleksowe usługi w obszarze kompetencji technologicznych dotyczących innowacyjnych platform wytwarzania aplikacji, oferując przy tym również dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz katalogu usług doradczych.