Politechnika Gdańska OPEN

Kolejna edycja dnia otwartego Politechniki Gdańskiej odbyła się 22 marca 2016 r. Jak zwykle wszystkie Wydziały Politechniki Gdańskiej przygotowały szereg atrakcji dla odwiedzających.
Integralną częścią dnia otwartego Politechniki Gdańskiej było Forum Organizacji i Kół Akademickich (FOKA), które na dziedzińcu północnym im. Gabriela Fahrenheita promowało ofertę kół naukowych i organizacji studenckich działających na Politechnice Gdańskiej.
długość materiału: 2:26

Głównym organizatorem Forum Organizacji i Kół Akademickich jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk.