Platforma KASKADA – Aplikacja Rozpoznawania Obiektów i Zdarzeń

Aplikacja Rozpoznawania Obiektów i Zdarzeń – jest uniwersalnym narzędziem do wykrywania określonych obiektów i zdarzeń na obszarach objętych monitoringiem. Dostarczane strumienie wizyjne oraz foniczne są analizowane za pomocą superkomputera, a wynik analizy ma na celu wspieranie operatorów systemów monitoringu na zasadzie automatycznego asystenta.

długość materiału:   30:20

Aplikacja Rozpoznawania Obiektów i Zdarzeń, składa się z szeregu hierarchicznie połączonych modułów. Opracowane algorytmy detekcji obiektów i niebezpiecznych zdarzeń przyjmują postać usług prostych i złożonych, działających w środowisku platformy KASKADA. Ich uzupełnieniem jest moduł interfejsu użytkownika, którego zadaniem jest ułatwienie interakcji ze środowiskiem wykonawczym w celu uruchamiania dostępnych usług o zadanej funkcjonalności oraz prezentowania wyników ich działania.

Prezentacja miała miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt MAYDAY EURO 2012; prezentacja zadań zrealizowanych w ramach Platformy KASKADA – Superkomputerowej platformy kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń.

Konferencja odbyła się 28 stycznia 2013, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.