LXXVI Kawiarnia Naukowa – 27.02.2014

Bałtycki Festiwal NaukiGościem 76 Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki był prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), który wygłosił wykład pt.: „Migotanie przedsionków – najpowszechniejsza arytmia u człowieka. Na czym polega i jakie sobie z nim radzić?”

Zapowiedź relacji:

Migotanie przedsionków to kolejna epidemia XXI wieku. Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. W Polsce arytmia ta dotyka najpewniej 300-400 tys. osób i stanowi duży problem zarówno dla pacjenta, jak i opiekujących się nim lekarzy. Zapadalność rośnie proporcjonalnie do wieku w skali rocznej wynosi około 5-7%. Częstość występowania udarów niedokrwiennych mózgu czy napadów przemijającego niedokrwienia mózgu u chorych z tą arytmią jest około 2-7 razy większa niż u osób bez migotania. Umieralność wśród osób z migotaniem przedsionków jest prawie dwa razy większa niż u osób z prawidłowym, zatokowym rytmem serca. W wykładzie zostaną omówione nie tylko najważniejsze podstawowe zagadnienia na temat rozpoznawania arytmii, lecz także aktualne informacje dotyczące przyczyn i mechanizmów migotania, strategii leczenia, leków antyarytmicznych oraz przeciwzakrzepowych, odpowiedzi na pytania, czy i kiedy stosować zabiegi ablację i tzw. zatyczek uszka lewego przedsionka, i jak postępować po zabiegu oraz niektóre inne tematy w miarę możliwości czasowych.

Skrót relacji:

długość materiału:   14:32

Profesor Andrzej Lubiński – od 20 lat mieszkaniec Sopotu – urodził się w 1955 roku w Bydgoszczy, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Studiował w latach 1973 – 1981 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, doktoryzował się (Wirkung von Flecainide und Sotalol auf die Dispersion der vertrikulären Aktivierung bei experimentellem Herzinfarkt. Mechanismus der antiarrhythmischen und proarrhythmischen Wirkung, promotorem był prof. dr Günter Breithardt, ówczesny przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) w 1993 r. na Fakultecie Medycznym Uniwersytetu Münster (Niemcy) i habilitował (Badania nad sposobami obniżania progu defibrylacji migotania komór i czynnikami klinicznymi wpływającymi na skuteczność defibrylacji u pacjentów z implantowanym kardiowerterem – defibrylatorem serca, w II Klinice Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku – kierownikiem kliniki była prof. Grażyna Świątecka) w roku 2002 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych w dziedzinie kardiologii.

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Pawii (Włochy) w 1989 r. i na Uniwersytecie Westfalskim w Münster (Niemcy) w latach 1991-3 oraz liczne szkolenia zagraniczne dotyczące leczenia zaburzeń rytmu serca.

Uzyskał specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych I0 (1988) i II0 (1994) oraz z kardiologii II0 (2003), zaś w 2007 roku – Europejską Akredytację w zakresie Interwencyjnej Elektrofizjologii Serca.

Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora, przez 25 lat pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2007 roku jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaś od 2010 – kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Kardiologii tejże uczelni. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję prodziekan ds. studiów w języku angielskim Wydziału Lekarskiego UMŁ.

Wypromował trzech doktorów (kolejnych 5 przewodów w toku). Jest przewodniczącym komitetu naukowego corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconym migotaniu przedsionków organizowanych pod patronatem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wielokrotnie przewodniczył sesjom naukowym w czasie zjazdów i kongresów naukowych w Polsce i zagranicą.

W pracy naukowej profesor Lubiński podejmuje problematykę badawczą z dziedziny zaburzeń rytmu serca. Ogłosił drukiem 488 publikacji i doniesień zjazdowych (w tym 68 prac oryginalnych), był redaktorem czterech wydawnictw naukowych.

Należy do rad redakcyjnych i naukowych szeregu czasopism. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Heart Rhythm Association. Honorowy członek Węgierskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Lubiński kierował zespołem implantującym pierwszy przez żylny kardiowerter-defibrylator serca w naszym kraju (1996), jest też jednym z pionierów zabiegów ablacji migotania przedsionków w Polsce (2001).

Hobby profesora to książki, historia i turystyka.

Pełna relacja:

długość materiału:   101:37
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.