Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej PG

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) to unikatowa instalacja, pozwalająca na pełne zanurzenie w rzeczywistości wirtualnej. W jej skład wchodzi jaskinia wirtualna (CAVE) oraz sferyczny symulator chodu. Skala możliwości laboratorium obejmuje szerokie spektrum tematyczne od funkcji szkoleniowych i edukacyjnych po zastosowania w psychologii i medycynie.
Instalacja powstała w ramach projektu „Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej”.
długość materiału: 5:57

Immersive 3DVisualization Laboratory (I3DVL) is a unique system that allows for complete immersion in virtual reality. It consists of a virtual cave (CAVE) and a spherical walk simulator. The scale of the possibilities of this laboratory covers a broad range of topics from the function of training and education to the use in psychology and medicine.