Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku, odbyła się VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych – „Marketing w społeczeństwie informacyjnym – Market Info 2017”.
Konferencję tradycyjnie zorganizowała Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie było jednym z punktów w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Wydziału.
długość materiału: 4:37

Cel Konferencji to wymiana myśli i doświadczeń dotyczących rozwoju oraz wyzwań marketingu na współczesnym rynku. W szczególności, uwaga uczestników tegorocznej Konferencji, zostanie skierowana na dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i ich wykorzystanie w marketingu.

W czasie dwudniowego wydarzenia, omawiane były zagadnienia z następujących obszarów tematycznych:

– Konsument w społeczeństwie informacyjnym
– Źródła i pozyskiwanie informacji na współczesnym rynku
– Komunikacja marketingowa w dobie społeczeństwa informacyjnego
– Kształtowanie oferty i działań marketingowych na współczesnym rynku
– Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu
– Rozwój marketingu internetowego
– Współczesne zarządzanie marką
– Budowanie relacji rynkowych

Konferencja została objęta Patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG – dr hab. Julity Wasilczuk, prof. nadzw. PG.

Patronem honorowym Konferencji został Prezydent Miasta Gdańsk – Paweł Adamowicz.

Patronat merytoryczny nad Konferencją objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Next article

153 urodziny równań Maxwella