Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 2 – Gudrun Wolfschmidt

Heweliusz 2011 logoTemat: Obserwatorium Heweliusza na tle obserwatoriów Europy wczesnonowożytnej. 

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony rozwój architektury obserwatoriów od wynalezienia teleskopu oraz ich związki z dziedzictwem kulturowym, jak również ich wkład w rozwój wiedzy astronomicznej i wpływ na kształtowanie się współczesnego światopoglądu. Jako przykłady przywołane zostaną obserwatoria sławne, takie jak w Paryżu i Greenwich, oraz mniej znane placówki uniwersyteckie i przyklasztorne.


materiał w języku angielskimJęzyk angielski, czas trwania: 32:55

 

 

Gudrun Wolfschmidt (University of Hamburg):

Hevelius Observatory in the Context of Observatories in Early Modern Europe

In this paper I would like to present the development of the architecture of observatories since the invention of the telescope, their connection to our cultural heritage and what the observatories contributed to astronomical science, to our modem view of the world. I will discuss famous observatories, such as Paris and Greenwich, and some less known university and monastery observatories in comparison to Hevelius’s observatory.