Konferencja CD NIWA – Jerzy Proficz

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji – Konferencja „Rozwój umiejętności cyfrowych”.

Wystąpienie dr inż. Jerzego Proficza, kierownika Działu Projektów i Aplikacji Informatycznych w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

Strona internetowa konferencji: http://konferencja.niwa.gda.pl/