Konferencja CD NIWA – Dominika Czyżak

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji – Konferencja „Rozwój umiejętności cyfrowych”.

Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dominika Czyżak.

Strona internetowa konferencji: http://konferencja.niwa.gda.pl/