Konferencja BAŁTYK 2015 – Otwarcie konferencji

Krajowa Konferencja Naukowa „BAŁTYK 2015” – stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego.
Janusz Pempkowiak – IO PAN, Marcin Pliński – KBM PAN : Otwarcie Konferencji, powitanie gości, słowo wstępne.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01