Konferencja BAŁTYK 2015 – Jacek Namieśnik

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 3: Monitoring i zagrożenia chemiczne Bałtyku.
Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska : Trwałe zanieczyszczenia organiczne w ekosystemach wodnych. Problemy i wyzwania.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01