INFOBAZY 2017 – VIII Krajowa Konferencja Naukowa

Poniedziałek 11 września 2017.

INFOBAZY 2017 – VIII Krajowa Konferencja Naukowa – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi. Gdańsk – Sopot, 11 – 13 września 2017.
Tematyka Konferencji dotyczy zagadnień związanych z:
– otwartością danych i wiedzy w nauce,
– dużymi zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych,
– e-usługami dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

Część pierwsza – godz. 11:30 – 14:00

Część druga – godz. 14:45 – 15:45

Część trzecia – godz. 16:10 – 17:30

Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnianiem i wykorzystywaniem w formie e-usług. Tematyka Konferencji będzie się koncentrować zarówno na specjalistycznych bazach dziedzinowych (technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych), jak też na metodach wydobywania wiedzy i jej wykorzystywania w różnego typu portalach i systemach informatycznych funkcjonujących również w chmurach obliczeniowych. Przewiduje się wygłoszenie referatów plenarnych, dotyczących światowych trendów rozwoju Big Data i Cloud Computing, a także zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności i innych atrakcji Trójmiasta. Celem Konferencji jest też promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym, a w szczególności prezentacja referatów o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, oraz wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorówdanych i portali informacyjnych.