Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton

Politechnika Gdańska 2 marca 2015, uruchomiła najszybszy klaster obliczeniowy w Polsce. Superkomputer o nazwie Tryton jest sercem projektu CD NIWA.
Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji to projekt którego ideą jest połączenie środowisk: naukowców, ekspertów, biznesu i indywidualnych użytkowników – pasjonatów, w tym również studentów.


długość materiału: 2:18

Inauguracja odbyła się 2 marca 2015 r. w siedzibie Centrum Informatycznego TASK PG na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Udział w uroczystości wzięli m.in. Senator RP prof. Edmund Wittbrodt, Posłowie RP Katarzyna Hall i dr Piotr Bauć, Andrzej Bojanowski – zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej oraz przedstawiciele Konwentu PG (z przewodniczącym Janem Kozłowskim i sekretarzem Henrykiem Majewskim na czele), władz Politechniki Gdańskiej oraz pomorskiego biznesu.

Superkomputer wykonujący biliard operacji matematycznych na sekundę wart jest 30 mln złotych i znacznie przewyższa zasoby informatyczne większości organizacji i firm w Polsce. To potężne narzędzie jest sercem Projektu CD NIWA (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji), otwierającym możliwości współpracy zespołu projektu z przedstawicielami świata biznesu. Celem działań Centrum jest m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań informatycznych wymagających dużych mocy obliczeniowych.

­– W Centrum powstaną zespoły projektowe, które zajmą się wytwarzaniem aplikacji i usług informatycznych niezbędnych dla gospodarki, administracji, czy nauki. Najlepsze rozwiązania będą mogły być skomercjalizowane w formie spółek spin-off – tłumaczył zebranym prof. Henryk Krawczyk, rektor PG, kierownik projektu CD NIWA. ­– Dzięki temu Centrum stanie się ośrodkiem, w którym będzie można zwiększyć umiejętności cyfrowe naukowców i zadbać o zatrudnienie młodych ludzi. Stanie się również kołem napędowym rozwoju e-gospodarki Pomorza.

Ideą CD NIWA jest przenikanie się w jednym miejscu środowisk: naukowców, ekspertów, biznesu i indywidualnych użytkowników – pasjonatów, w tym również studentów. Pracę w mieszanych, często rozproszonych geograficznie, zespołach ułatwi wspólna specjalistyczna infrastruktura IT, którą dostarczy Tryton.

Ofertę CD NIWA dopełnia katalog usług doradczych świadczonych przez ekspertów skupionych wokół Centrum. Zapewnią oni pomoc merytoryczną partnerom projektu, np. w zakresie konfiguracji wykorzystywanych platform i narzędzi oraz organizacji pracy zespołowej.

Filozofią Centrum jest budowanie społeczności wirtualnej, ukierunkowanej na konkretne projekty badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin uznanych w Polsce za priorytetowe, takich jak: energetyka, ochrona środowiska, czy medycyna. Dzięki wykorzystaniu superkomputera będzie można realizować symulowane eksperymenty w przestrzeni wirtualnej. Takie symulacje nie wymagają dużych nakładów finansowych i czasu – niezbędnych przy badaniach wykonywanych w czasie rzeczywistym.

(PG)