Bałtyk 2016 – Podsumowanie konferencji i dyskusja

Podsumowanie konferencji i dyskusja.
Konferencja naukowa „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać” współfinansowana w ramach porozumienia nr 12/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę i ze środków Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
długość materiału: 67:04

Konferencja – „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”