107 Kawiarnia Naukowa – 25.01.2018

107 Kawiarnia Naukowa w Sopocie.

prof. dr hab. Witold Rzyman (Gdański Uniwersytet Medyczny): Chirurgia wojenna – od barona Larrey do wojen burskich.


Zapowiedź relacji:

Wykład dotyczy największych postępów w chirurgii urazowej, której źródłem są działania wojenne oraz osiągnięcia wybitnych lekarzy, pielęgniarek i strategów. Lekarz epoki napoleońskiej baron Larrey jest najważniejszą osobowością, która przyczyniła się do rozwoju chirurgii wojennej. Dzięki niezwykłym zdolnościom obserwacyjnym, intelektowi, pracy i doświadczeniu stworzył On podstawy nowoczesnego ratownictwa medycznego. Zdolności i talent indywidualnego człowieka, odwaga i organizacja, które stoją za tym postępem są motorem wszelkich wielkich przemian w społeczeństwie.


Skrót relacji:


długość materiału: 15:26


Profesor Witold Rzyman urodził się i wychował w Chorzowie, w rodzinie o tradycjach górniczo-hutniczych. Studia medyczne ukończył w 1986 r. na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Pracę zawodową rozpoczął stażem podyplomowym w ZOZ w Bytomiu w 1986 r., a w 1987 r. rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach. Po siedmiu latach pracy w tej klinice, ze względów rodzinnych, przeniósł się na Pomorze i w 1992 r. rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. Od 2005 roku pełnił obowiązki kierownika tej jednostki, a w 2006 r. został jej kierownikiem.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2000 r., stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie chirurgii uzyskał w 2005 r., a tytuł profesora w 2012 r. Pod opieką profesora trzech lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych. Jest autorem lub współautorem 108 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Dorobek uzupełnia 9 rozdziałów w książkach.. Tematyka jego prac badawczych i publikacji naukowych jest zróżnicowana i dotyczy zarówno technik operacyjnych, jak i wyników leczenia chirurgicznego. Dotyczą one również molekularnych podstaw raka płuca i innych nowotworów klatki piersiowej. Kolejnym źródłem jego zainteresowań są badania przesiewowe w raku płuca.
Obecnie kieruje dużym projektem „Moltest Bis”. Budżet projektu wynosi 6 702 935 zł i zakłada przebadanie 7 000 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca przy zastosowaniu tomografii komputerowej i pobraniu od nich krwi w celu potwierdzenia skuteczności testów diagnostycznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. W latach 1989 – 2010 odbył liczne zagraniczne staże szkoleniowe w Norwegii, Niemczech, Austrii i USA.
Za działalność naukową otrzymał 9 indywidualnych i zespołowych nagród I i II stopnia rektora macierzystej uczelni oraz 4 zespołowe nagrody ministra zdrowia.


Pełna relacja:


długość materiału: 56:58


Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Previous article

Szkolenie PRACE w CI TASK