Archiwa kategorii: Edukacja

Materiały filmowe związane z edukacją i popularyzacją wiedzy

Zgazowanie węgla – nowa technologia energetyczna

Przewiduje się, że w drugiej połowie XXI wieku zasoby ropy naftowej będą na wyczerpaniu, a dostęp do gazu ziemnego znacznie ograniczony. Nieunikniony będzie w związku z tym powrót do szerokiego wykorzystania najbardziej zasobnego na świecie kopalnego surowca energetycznego, jakim jest węgiel, który z powrotem nabiera znaczenia także jako surowiec dla przemysłu chemicznego.
Rozwój nowych technologii węglowych związany jest nie tyl­ko z oczekiwaniami zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez produkty otrzymane z węgla, ale także istotną ro­lę odgrywa możliwość osiągnięcia lepszej efektywności ekonomi­cznej przy coraz ostrzejszych wymaganiach środowiskowych.

Czytaj dalej

także na:

Muzeum Kryminalistyki

Na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego można oglądać eksponaty Muzeum Kryminalistyki. Znajdziemy tam liczne pamiątki po mrocznej cześci pomorskiej historii, spojrzymy w oczy niebezpiecznym kryminalistom i pozanmy zaskakujące metody śledcze. Po świecie krymianlistyki oprowadza nas pan Janusz Czeczko.

Czytaj dalej

także na: