Kategoria: Konferencja BAŁTYK 2015

Krajowa Konferencja Naukowa „BAŁTYK 2015” – stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego.

Konferencja BAŁTYK 2015 – Stanisław Rudowski

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 5: Procesy na dnie i brzegach Bałtyku. Kazimierz Szefler, Benedykt Hac, Stanisław Rudowski – Instytut Morski : Monitoring dna morskiego. także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Stanisław Musielak

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 5: Procesy na dnie i brzegach Bałtyku. Stanisław Musielak – Uniwersytet Szczeciński : Wpływ zmian klimatycznych i cyrkulacji wód na morfodynamikę brzegów Południowego Bałtyku. także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Zygmunt Klusek

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 6: Zagrożenia i przemiany biosfery Bałtyku. Zygmunt Klusek – Instytut Oceanologii PAN : Pola hałasów antropogenicznych i szumów w Bałtyku, ich unikalne charakterystyki, prognozy trendów i potencjalnego wpływu naContinue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Marcin Węsławski

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 6: Zagrożenia i przemiany biosfery Bałtyku. Marcin Węsławski – Instytut Oceanologii PAN : White hat bias – czyli o zagrożeniu środowiska Bałtyku Toksyczne zakwity sinic, inwazje gatunków obcych, znikanieContinue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Anna Szaniawska

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 6: Zagrożenia i przemiany biosfery Bałtyku. Anna Szaniawska – Uniwersytet Gdański : Uniwersytet Gdański; Gatunki obce w Morzu Bałtyckim – zagrożeniem czy szansą? także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Hanna Mazur-Marzec

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 6: Zagrożenia i przemiany biosfery Bałtyku. Hanna Mazur-Marzec – Uniwersytet Gdański : Naturalne produkty glonów i sinic Morza Bałtyckiego – zagrożenie czy nadzieja. także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Jan Horbowy

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 6: Zagrożenia i przemiany biosfery Bałtyku. Jan Horbowy – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy : Dynamika zasobów ryb Bałtyku – jej uwarunkowania i racjonalne wielkości połowów ryb.Continue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Jerzy Dera

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 6: Zagrożenia i przemiany biosfery Bałtyku. Jerzy Dera – Instytut Oceanologii PAN : Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji. także na: