Archiwum kategorii: Konferencja BAŁTYK 2015

Krajowa Konferencja Naukowa „BAŁTYK 2015” – stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego.

Konferencja BAŁTYK 2015 – Jerzy Bolałek

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 3: Monitoring i zagrożenia chemiczne Bałtyku.
Jerzy Bolałek, Dorota Burska, Bożena Graca, Katarzyna Łukawska – Matuszewska – Uniwersytet Gdańsk : Fosfor w środowisku Bałtyku. Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Jerzy Bolałek

Konferencja BAŁTYK 2015 – Marek Moszyński

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Marek Banaszkiewicz, Marek Moszyński – Polska Agencja Kosmiczna : Możliwości wykorzystania satelitów Sentinel programu Copernicus do monitorowania Bałtyku. Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Marek Moszyński

Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosława Ostrowska

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Mirosława Ostrowska – Instytut Oceanologii PAN : Satelitarny monitoring środowiska Bałtyku – geneza i możliwości. Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosława Ostrowska

Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosław Darecki

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Mirosław Darecki – Instytut Oceanologii PAN : Charakterystyki środowiska Morza Bałtyckiego zawarte w sygnale rejestrowanym przez czujniki satelitarne w świetle produktów Systemu SatBałtyk . Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosław Darecki

Konferencja BAŁTYK 2015 – Panel dyskusyjny

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Panel dyskusyjny poświęcony perspektywom i możliwościom wykorzystania najnowszych osiagnięć naukowych do ochrony i monitoringu przestrzeni morskiej Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Panel dyskusyjny

Konferencja BAŁTYK 2015 – Marek Kowalewski

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 4: Monitoring Satelitarny, System SatBałtyk.
Marek Kowalewski – Uniwersytet Gdański / Instytut Oceanologii PAN : System SatBałtyk jako narzędzie do oceny stanu środowiska Bałtyku. Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Marek Kowalewski

Konferencja BAŁTYK 2015 – Regina Kramarska

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015.
Sesja 5: Procesy na dnie i brzegach Bałtyku.
Regina Kramarska, Szymon Uścinowicz – Państwowy Instytut Geologiczny : Rola procesów geologicznych w kształtowaniu środowiska Bałtyku. Czytaj dalej Konferencja BAŁTYK 2015 – Regina Kramarska